Kan jeg altid vælge min egen forsvarsadvokat?

Hvis du er blevet sigtet eller tiltalt i en sag, har du ret til en forsvarsadvokat. Han eller hun vil have til opgave at hjælpe dig under din straffesag. Derfor er det ikke nødvendigt, at vedkommende er objektiv, da opgaven alene er at varetage dine interesser.

Du må gerne frabede dig at få en forsvarer, men det er sjældent en god idé at gøre. Hvis du gør det, vil du kun øge risikoen for, at sagen ikke falder ud til din fordel. Derfor er det værd at have en forsvarer med på sidelinjen, som kan hjælpe dig fra start til slut.

Du kan frit vælge din forsvarer

Mange har en idé om, at de er tvunget til at vælge den forsvarer, som de har fået beskikket. Det er dog ikke tilfældet. Derimod kan du frit vælge din forsvarer blandt alle landets advokat. Derfor er det helt op til dig selv at beslutte, hvem der skal forsvare dig under din sag.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte med den forsvarer, som du er blevet beskikket, kan du derfor godt skifte. Det er dog dig selv, der skal tage initiativ til dette. Det vil kun være i særlige tilfælde, at retten har muligheden for at afvise dit ønske om at skifte advokat.

Hvornår kan retten afvise skifte af forsvarer?

Beskikkelse af en forsvarsadvokat i en straffesag er personlig. Det betyder, at det som udgangspunkt er den pågældende advokat selv, der skal møde ind. Netop derfor kan der være situationer, hvor retten nægter at beskikke en advokat, hvis han eller hun ikke kan møde ind.

Hvis dit skifte af advokat vil resultere i en udsættelse af sagen, kan dit ønske derfor afvises. Her vil der tages hensyn til, at det betyder mere, at sagen er hurtigt afviklet. Heldigvis er det et væld af både erfarne og troværdige forsvarsadvokater at vælge mellem i Danmark.

Hvem skal betale for en forsvarer?

Som udgangspunkt er det dig selv, der skal betale for din forsvarer. I tilfælde af, at du ender med at blive helt frikendt, skal du dog ikke betale noget, hvis du har haft en beskikket forsvarer. I et sådant tilfælde vil det offentlige betale alle udgifter.

Ender du derimod med at tabe sagen, så skal du betale alle sagens omkostninger, hvoraf størstedelen udgøres af salæret til din forsvarer. Selvom du vinder sagen, skal du selv betale for din forsvarer, hvis han eller hun er privatantaget, og derfor ikke er beskikket af retten.