Hvad er strategisk ledelse?

Strategisk ledelse er en tilgang til ledelse, der fokuserer på at identificere og implementere de langsigtede mål og strategier, som vil føre en virksomhed til succes. Det indebærer at tage strategiske beslutninger, der styrker virksomhedens konkurrenceevne, bæredygtighed og værdiskabelse på lang sigt. 

Her er nogle centrale elementer og principper inden for strategisk ledelse. Søger du efter viden og praktiske redskaber, som du kan gøre brug af i forbindelse med strategisk ledelse? Klik ind her og læs mere om: Hvad er strategisk ledelse?

 1. Vision og mission
 • Vision: Definer en klar og inspirerende vision for virksomhedens fremtidige retning og mål
 • Mission: Formuler en missionserklæring, der tydeligt beskriver virksomhedens formål, værdier og mål
 1. Langsigtet planlægning
 • Langsigtet perspektiv: Tag beslutninger med henblik på virksomhedens langsigtede succes og bæredygtighed
 • Strategisk planlægning: Udvikl strategiske planer og handlingsplaner, der identificerer mål, initiativer og tidsrammer for at nå virksomhedens vision og mission
 1. Ekstern analyse
 • Markedsundersøgelse: Analysér markedet, konkurrenterne, trends og eksterne faktorer for at identificere muligheder og problemer
 1. Intern analyse
 • Styrker og svagheder: Evaluér virksomhedens interne ressourcer, kompetencer, styrker og svagheder
 • Ressourceallokering: Identificer ressourcebehov og allokér ressourcer effektivt for at maksimere værdiskabelse
 1. Implementering og udførelse
 • Handling og udførelse: Omsæt strategiske planer til konkrete handlinger og initiativer, der implementeres på tværs af virksomheden
 • Opfølgning og justering: Overvåg fremskridt, evaluer resultater løbende og foretag justeringer efter behov for at sikre, at virksomheden forbliver på rette kurs mod sine mål

Strategisk ledelse er en kontinuerlig proces, der kræver opmærksomhed og engagement fra virksomhedens ledelse på alle niveauer. Det er nøglen til at skabe og opretholde en konkurrencedygtig fordel og bæredygtig vækst på lang sigt.